Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Transport & Logistik

Bild ovanifrån på mänger med containrar vid en hamn.

Transport

Ansvara för transportplanering av kunders produkter.

Material

Skapa platser för nya artiklar, ta bort artiklar, kolla emballage, räkna antal artiklar och undersöka om artiklar används.

Effektiviseringar

Exempelvis uppdatera montageinstruktioner och utveckla produktionslinans layout eller kartlagt och mätt upp fabriksyta för att optimera interntransporter. Ta fram statistikunderlag för förbättringsarbete

Kartläggning

Kartläggning av logistiska och materiella funktioner (truckar/pallband) som saknades på avdelningens affärssystem. Liknande system fanns på andra delar av verksamheten och praktikanten har fått i uppgift att implementera detta på sin egen. En annan praktikant arbetade med redovisning av existerande data som grund för senare optimeringsarbete.