Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Alvesta kommun

Södra Sveriges mittpunkt

Alvesta kommun har drygt 1 500 medarbetare. Vår verksamhet spänner över ett brett område, från omsorg och skola till trafiksäkerhet och livsmedelsinspektion. Denna bredd gör att vi kan erbjuda varierande och spännande arbetsuppgifter med utrymme för eget engagemang och utveckling.

På Samhällsbyggnadsförvaltningen finns fem avdelningar, Plan, VA verk, Bygg och Miljö, Teknik samt Teknisk service som arbetar med allt från strategisk planering av mark, vatten, infrastruktur till miljöfrågor, bygglov och skötsel av parker.

Som tekniksprångare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på Alvesta kommun får du vara med genom hela samhällsbyggnadsprocessen från plan till färdig villa via detaljplanering, markförvärv, bygglov, fältmätningar, VA, trafik och park.

Vi vill att du som tekniksprångare visualiserar samhällsbyggnadsprocessens olika delar för att synliggöra arbetsmoment såväl internt som externt samt hur olika processer påverkar varandra. Genom tidsaxlar kan det identifieras om och var delprocesserna överlappar varandra eller var finns det glapp. Vi söker dig som är teknikintresserad och vill kombinera ditt intresse för teknik med processtänk och digitalisering.