Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nacka Energi

MED SAMLAD KRAFT FÖR EN SMARTARE FRAMTID.

Nacka Energi bygger och driver elnätet i Nacka, en av Sveriges mest expansiva kommuner. Här utvecklas Nacka stad med planer för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser fram till 2030. För att möta samhällets ökade efterfrågan av elförsörjning ska vi med ny teknik förstärka och bygga ut befintligt elnät från 70 MW till 200 MW. Genom att satsa på klimatsmart elproduktion och ge möjligheter till flexibel elförbrukning vill vi skapa ett mer hållbart energisystem. Investeringsnivån uppskattats till 250 miljoner kronor de närmaste fem åren.

Som tekniksprångare hos oss kommer du få vara med i det dagliga arbetet på olika avdelningar för att få en inblick i hur det är att jobba med energifrågor. Allt från arbete med Geografiska Informationssystem (GIS), konstruktion av elnät och projektledning till framtidsfrågor såsom smarta elnät, mikroproduktion och stadsplanering.
Vad det blir beror på vem du är och vad du brinner för.Med samhällsnytta i fokus utmanar vi och tänker i nya banor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas med en stor variation av arbetsuppgifter.Vi är alltid i behov av duktiga medarbetare med kompetens, passion och driv, och vi hoppas att vi träffar er genom Tekniksprånget! Vill du vara med och bygga ett hållbart Nacka till kommande generationer då Nacka bygger stad? Då är Nacka Energi rätt plats för dig!