Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och tillgänglig, och vi som jobbar här ska ge ett gott bemötande och rätt insats utifrån var och ens behov.

Område medicinsk teknik inom Region Jönköpings län arbetar med införande, förvaltning, underhåll och konsultation när det gäller medicinteknisk utrustning som används för att behandla och diagnosticera patienter. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015. I Region Jönköpings län är vi 45 anställda inom område medicinsk teknik varav 12 på Höglandssjukhuset.