Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svenska Filminstitutet

Vi stärker filmen

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

IT-enheten på Filminstitutet består av fem medarbetare och en chef och tillhör avdelning Staben, som förutom IT även omfattar HR, Ekonomi, Juridik, Fastighet, Internservice och Informationsförvaltning. Sammanlagt jobbar ca 20 personen på Staben. På hela Filminstitutet är vi drygt 130 anställda.

Uppgifter du som praktikant kommer att hjälpa till med i första hand:
– Hantera användares IT-problem
– Ge teknisk support över mail och telefon

Det är ett plus om man har intresse och erfarenhet av IT.