Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Veoneer

Vi utvecklar teknologi för aktiv säkerhet i framtidens bilar

Veoneer är ett företag som är världsledande inom aktiv säkerhet i fordonsteknik. Vårt syfte är att skapa förtroende för mobilitet. Vi designar, tillverkar och säljer programvara, hårdvara och system för passagerarskydd, avancerade körassistanssystem till biltillverkare globalt. Vi är en ledande systemleverantör för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), vilket innebär system för autonom bilkörning.

Vi tror på att låta människor växa genom ett integrerat lärande av erfarenheter, coachning, utbildning
och mentorskap. Vi uppmuntrar en stödjande och utmanande miljö för kontinuerligt lärande, innovation och tillväxt för att säkerställa våra medarbetares engagemang.

På Veoneer jobbar totalt 6100 medarbetare i 11 länder runtom i världen. I Sverige arbetar ca 1100 medarbetare med verksamhet i fyra städer: Vårgårda, Linköping, Stockholm och Skellefteå. Veoneers kamerasystem utvecklas i Linköping, där vår största utvecklingssite i Sverige är belägen. Där arbetar ca 270 medarbetare med allt från elektronik och optik, till mjukvara och testning av system för bilsäkerhet. Alla team som arbetar med utveckling, arbetar tvärfunktionellt och utifrån agila arbetssätt.

Är du intresserad av att lära dig mer om vad det innebär att jobba som ingenjör på Veoneer? Vi vill erbjuda dig som praktikant inom ramen för Tekniksprånget en bred bild av vad ingenjörsyrket innebär och samtidigt, genom en mängd olika spännande uppgifter, ge dig förutsättningar för ökade kunskaper och färdigheter inom teknik.

Du kommer att få en utsedd handledare som du kan ställa frågor till och som stöttar dig under hela praktikperioden. Du kommer att tillhöra en av våra ingenjörsavdelningar och vi ger dig möjlighet till insyn i fler avdelningar där ingenjörer arbetar. På så sätt hoppas vi ge dig en bred bild över vad man kan arbeta med inom yrket som ingenjör.

För mer information om Veoneer, besök vår hemsida på www.veoneer.com.