Go to main content Go to main menu

Vattenfall

En av Europas största elproducenter.

Morgondagens lösningar kräver nytänkare. Därför är vi på Vattenfall ständigt på jakt efter medarbetare som drivs av en vilja att förbättra och forma framtiden. Hos oss får medarbetarna möjlighet att ta stegen som driver såväl sig själva som utvecklingen framåt. En av våra främsta utmaningar är att hitta nya, effektiva och förnybara energikällor för en hållbar framtid. För att lyckas behöver vi fler medarbetare som vill göra skillnad! Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten.

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel.

Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Koncernen har cirka 32 000 anställda. Moderbolaget, Vattenfall AB, ägs till 100 procent av svenska staten. Vår huvudsakliga verksamhet är i Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Som praktikant hos oss på Vattenfall får du en god inblick i energibranschen och möjlighet att testa hur roligt det är att arbeta som ingenjör inom en stor internationell organisation. Vi söker dig som är nyfiken på teknik och tycker att energi och hållbarhet låter som en spännande utmaning. 

Visby

Gotlands Energi AB med tillhörande dotterbolag Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB, (GEAB) består av ca. 150 medarbetare som arbetar med elnät, fjärrvärme, elhandel, bredband och liknande energitjänster på Gotland. GEAB ägs till 75% av Vattenfall AB och till 25% av Region Gotland och vi är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade. Vi eftersträvar  en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Vår vision är att få var dag att fungera och bidra med positiv energi för ett hållbart Gotland.

Varberg

Ringhals är en spännande del av Vattenfall där äldre teknik blandas med omfattande investeringar i ny teknik och nya system. Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds medarbetarna personlig stimulans på ett företag att räkna med lång tid framöver.

Östhammar

Forsmarks Kraftgrupp AB ingår i Vattenfallkoncernen och har över 1000 anställda. Vi värnar om en god arbetsmiljö där personalen får möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Forsmarks kärnkraftverk ligger vid upplandskusten i Östhammars kommun, med goda kommunikationer till Uppsala och Gävle. I Forsmark satsar vi på framtiden och gör mångmiljardinvesteringar i anläggningen för att säkerställa produktion och säkerhet i minst 20 år till. Våra tre reaktorer står för en sjättedel av Sveriges elproduktion, vilket motsvarar ett års elbehov för tre städer av Stockholms storlek. Mer information om Forsmarks Kraftgrupp AB och Östhammars kommun hittar du på www.vattenfall.se/forsmark och www.osthammar.se.

Låter det intressant?