Go to main content Go to main menu

Life as a Technology Jumper

Hitta praktik

Registrera dig redan nu

Över 220 arbetsgivare söker nya talanger genom Tekniksprånget. Praktiken är ett sätt för dig som är mellan 18-21 år att testa ett yrke där chansen till jobb är stor. Samtidigt kan du skaffa ett kontaktnät och få bra betalt.