Go to main content Go to main menu

Annonsexempel: Domsjö

Hållbarhet från skog till catwalk

Beskrivning av arbetsgivare:

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer. Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig. Domsjö Fabriker är en stolt del av High Coast Innovation Park - en hubb för världsledande utveckling och innovation inom bioekonomi.

Vad får man göra som praktikant hos er?

Som praktikant via Tekniksprånget på Domsjö Fabriker vill vi att du ska få en inblick i hela vår verksamhet. Det innebär att du kommer att få följa med ingenjörer inom tre områden; underhåll, produktion och teknologi.

Under perioden på underhåll kommer du att få möjlighet att ta del av beräkningar och se vikten av att ständigt tänka i nya banor för att lösa de produktionsstörningar som sker. Underhållsavdelningen är en betydelsefull del av fabriken så för att förstå helheten kommer du under denna period att följa flera yrkeskategorier parallellt med att du följer din ingenjör. Produktionsenheten är centrum för tillverkning av cellulosa via högteknologiska processer. Här skapas förutsättningar för att effektivisera produktionen och samtidigt effektivisera processer mot en minskad miljöpåverkan. Även under den här perioden får du möjlighet att träffa olika yrkeskategorier för att få en förståelse för de tekniska delarna ur olika synvinklar. Under den sista delen av Tekniksprånget på Domsjö Fabriker tillbringar du din tid på teknologiavdelningen som är Domsjö Fabrikers motor för produktutveckling. Produktutveckling syftar till att utveckla nya produkter samt att höja produkternas värde. Arbetet sker i nära samarbete med dagens och morgondagens kunder. Här genomförs utredningar och produktutvecklingsprojekt tillsammans med kollegor inom Domsjö Fabrikers organisation. Under din praktiktid på teknologiavdelningen kommer du att driva ett mindre projekt med stöd av dina kollegor. Låter det här intressant? Ta då chansen att bli Domsjö Fabrikers nästa praktikant via Tekniksprånget!

Varför är den här annonsen bra?

Den har en kort text om arbetsgivaren som ändå säger mycket om vad arbetsgivaren gör och vad som är viktigt för dem.

Tydlig och konkret beskrivning av områden de arbetar med och vad tekniksprångaren kommer att få göra.