Go to main content Go to main menu

Arbetsuppgifter under praktiken

Ingenjörer jobbar och verkar överallt i hela samhället. Målet med praktiken är att den ska vara givande, inspirerande och visa bredden i ingenjörsyrket.

En person jobbar med kablar.