Go to main content Go to main menu

Praktik inom Projektledning

Kvinna vid whiteboard täckt i postitlappar presenterar för en grupp personer

Som projektledare inom ingenjörsyrket planerar, organiserar och genomför du tekniska projekt för att säkerställa att de når sina mål inom tid och budget. Du hanterar team, kommunicerar med intressenter och ser över kvalitet och risker för att får projektet i mål. Projektledaren länken mellan tekniken och affärsverksamheten, och deras arbete är avgörande för att driva projekt framåt effektivt och framgångsrikt.

Arbetsuppgifter för ingenjörer inom projektledning 

Hjälpa till att ta fram projektplan och stötta projektledare. Exempelvis bistå med research och analys i projekt inom energieffektivisering eller kartlägga biomedicinaktörer i Sverige. 

Bistå med matematiska beräkningar gällande investeringskalkyler av regionala infrastrukturprojekt. 

Hjälpa till i bygget av en ”upplevelsestation”, där personer kan komma och uppleva hur det är att sitta i en hytt under borrning (både vibrationer och ljud simuleras) 

Ansvara för projekt och studier. Exempelvis utvärdera nya provmetoder, projektera fram en miljöstation, ansvara för avdelningsflytt, ta fram en ny samlingskatalog för en viss typ av verktyg och ansvara för produktionen av katalogen. 

Driva mindre interna projekt som t.ex. att strukturera avdelningens dokumentdatabas och skriva instruktioner. 

Långtgående projekt 

Ett projekt som pågår under en lång tid av praktikperioden vid sidan av övriga uppgifter. Med fördel genomförs det tillsammans med minst en annan praktikant. Exempel: 

  • Dagbok där praktikanten skriver ned vad som händer varje dag. Ger en bra överblick och fungera som underlag vid genomgångar med handledaren. 
  • Utvärdera inköp av en ny maskin då den existerande inte producerade önskvärt resultat. Vid genomgången av värdekedjan kom det fram att anledningen till att det blev klumpar i maskinen var att en underleverantör bytt emballage till pulvret som användes vid tillverkningen. Företaget behövde därmed inte införskaffa en ny maskin. 
  • Verksamhetsutvärdering där gap mellan operatörer och chefer utvärderas och förslag på möjliga förbättringar läggs fram. 
  • Prospektera ett nytt bygge inklusive hitta plats, målgrupp, ta fram en prototyp, göra beräkningar och presentera. 
  • Ta fram mobilapplikationer som stöttar verksamheten, exempelvis över svåra förkortningar inom organisationen. 
Exempel på arbetsgivare

Praktisera inom projektledning