Go to main content Go to main menu

H2 Green Steel

Powering a new, clean industrial revolution

H2 Green Steel grundandes 2020 och meddelade några månader senare att vi planerar att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. Vi beräknar att producera cirka fem miljoner ton fossilfritt stål innan år 2030. På så sätt ska vi bidra till klimatomställningen av den europeiska stålindustrin som annars är en av industrierna med störst koldioxidutsläpp.

H2 Green Steel befinner sig just nu i en väldigt spännande fas där vi planerar och snart kommer att starta byggnationen av vårt fossilfria stålverk i Boden. En praktikplats hos oss kommer att ge dig en unik insikt i hur bygget av både en organisation och ett topp-modernt grönt stålverk går till. Arbetsuppgifterna kommer att variera och du kommer få möjlighet att vara med och bidra i de delar av H2GS där det behövs som mest. Det är ofta så det fungerar på start-up bolag som H2 Green Steel är och det är något som vi tycker är väldigt roligt, att få möjlighet att testa på och arbeta med många olika saker. Det kan exempelvis vara omvärldsbevakning av den bransch vi befinner oss i, hjälpa till vid olika event där H2GS deltar eller undersöka och lära dig teknik som vi använder.