Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ingenjör inom fastighet

Byggnader i Gamla stan, Stockholm ur ett grodperspektiv.

Att jobba med fastigheter som ingenjör innebär bland annat att effektivisera och planera. Det kan handla om att se över energiförbrukning och klimatpåverkan, planera nya byggnadsprojekt eller effektivisera teknik på sjukhus.

Exempel på arbetsuppgifter inom fastighet:

Ta fram förslag på hur hållbarhetsredovisningar kan se ut i en årsredovisning.

Inventera samtliga hyreskontrakt för lokaler och se över vilka som ansvarar för ventilation med syfte att hämta hem ansvaret för ventilationen. Praktikanten inventerade, sammanställde och gjorde slutligen beräkningar dels på de ekonomiska vinsterna av att arbetsgivaren kan styra ventilationsanvändning (t.ex. med hänsyn till felanvändning) och dels beräkna klimatpåverkan (t.ex. om alla dagis stänger av ventilationen kl. 18 varje dag).

Inventera tomter för nybyggnad vilket innebar analys av tomtkartor för att se vad det finns för möjligheter att bygga nytt och vad man skulle kunna bygga.

Arbete med att uppdatera underhållssystem, en administrativ syssla som inneburit att gå igenom de handlingar som finns kring ombyggnader och nybyggnader och lägga in handlingar i ett IT-system.

Arbete med ritningshantering vilket inneburit att hämta ritningar från stadsbyggnadskontorets arkiv samt sköta hanteringen av Cad-tjänster.

Bistå projektledare i förstudier och delta i projektering av ombyggnadsprojekt.

Administrativa uppgifter som att arkivera digitala ritningar och lägga in uppgifter i arbetsgivarens underhållssystem.

Ta del av arbetet i förvaltningen genom att under en kortare tid gå med en bovärd, förvaltare eller fastighetsingenjör.

Kartläggning av energiförbrukningen i företagets fastigheter och om möjligt komma med förbättringsförslag. Arbetet omfattar att genomföra en kvalitetskontroll för att säkerställa att avtalad energi motsvarar verklig förbrukning på fastigheten. Arbetet kan innebära kontroll ute på plats och på ritningar.

Arbete med frågor kring nybyggnation, daglig drift och underhåll av landstingets fastigheter i länet. Med sjukhuset som en av de största kunderna skapas insikt i frågor som värme- och sanitetsteknik, luft, ånga och kyla samt medicinska gaser.

Hjälpa till i projekt kring fastighetsteknik, energieffektivisering och att minimera bostäders klimatpåverkan. Medverka vid produktion av nya bostäder, ombyggnader och i underhåll och drift av befintliga byggnader. Jobba med upphandlingsansvariga, miljövetare, ingenjörer, tekniker och byggprojektledare. Arbeta med projektering och digitala ritningar.

citat tecken

Vi håller på att bygga om på Vallås och där ska vi uppföra ett konstverk. Jag har fått driva det som ett eget projekt och även om jag inte har huvudansvaret har jag provat på att vara projektledare, vilket har varit lärorikt

Praktikant inom Fastighet
Exempel på arbetsgivare

Praktisera inom fastigheter