Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Säkra din kompetensförsörjning

Tekniksprånget är en banbrytande satsning där privat och offentlig sektor, regering och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket.

En ung kvinna presenterar på en whiteboard för en medelåldersman

För handledare

Ska du vara handledare för första gången eller kanske varit det tidigare? Vi ger dig allt du behöver för att skapa en bra praktik.

För handledare

Ska du vara handledare för första gången eller kanske varit det tidigare? Vi ger dig allt du behöver för att skapa en bra praktik.