Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Delta som arbetsgivare

Var med och stärk din egen och hela Sveriges kompetensförsörjning. Genom Tekniksprånget kan du utveckla nya ledare och möta nästa generations ingenjörer under roliga och inspirerande former.

Tre personer som arbetar över en arbetsbänk, en av dem tycks måla på en ritning

Sverige behöver fler ingenjörer

Behovet av teknisk kompetens har aldrig varit större och konkurrensen om ingenjörerna hårdnar. För att klara av framtida utmaningar och rekryteringsbehov behöver fler unga välja en högre teknisk utbildning.

Tekniksprånget är ett betalt praktikprogram på fyra månader som inspirerar och motiverar fler ungdomar att söka en högre teknisk utbildning. Genom praktiken får de insyn i vad en ingenjör arbetar med och en målbild för sina studier. Programmet genomförs varje termin (höst/vår).

Sedan 2012 har över 6000 ungdomar gjort praktik genom Tekniksprånget och hälften av dem är kvinnor. Vi vet idag att Tekniksprånget får fler ungdomar att söka en högre teknisk utbildning och motiverar dem att slutföra sina studier i högre grad än sina kursare som inte gjort Tekniksprånget.

Delta i Tekniksprånget

Därför ska du vara med

Stärk bilden av dig som arbetsgivare samtidigt som du får tillgång till ny kompetens som stimulerar innovation. Ta ett aktivt samhällsansvar, påverka ungas vägval och få möjlighet att utveckla ledaregenskaperna hos dina medarbetare.

 

92 % läser vidare efter avslutad praktik.

50 % av dem som gör Tekniksprånget är unga kvinnor. Det är ännu fler som läser vidare efter praktiken.

89 % av dem som studerar vidare efter praktiken väljer en utbildning inom teknik eller naturvetenskap.

90 % av tekniksprångarna som påbörjat en högre teknisk utbildning är kvar i studier år två. Motsvarande siffror för övriga, till exempel civilingenjörsstudenter är 84 %.

Skruvar i processor
citat tecken

Att vara utan Tekniksprånget skulle vara som att förlora en arm.

Andreas Bergström | Mycronic

Bra att veta:

  • Ansökningar sker mellan 16 april – 6 maj samt
    16 oktober – 6 november.

  • Rekrytering ska ske innan 17 juni samt 17 december.

  • Praktiken startar januari/februari och augusti/september. Digitala handledarintroduktioner äger rum i januari och augusti.

  • Lönenivån för år 2024, som är överenskommen mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga parter, är 18 182 kr/mån (gäller fr.o.m. 1 april 2024). Arbetsgivare som saknar kollektivavtal väntas följa den gällande lönenivån.

  • Om inget annat står i kontraktet mellan praktikant och arbetsgivare är det semesterlagen som gäller. Tar praktikanten inte ut semester rekommenderas att semesterersättning utgår när anställningen är slut.

Dela med dig av din medverkan!

Sprid satsningen på Tekniksprånget i dina kanaler. Det skapar både kännedom om ditt engagemang och intern stolthet bland dina medarbetare. Vi hjälper gärna till och sprider intervjuer med praktikanter och delar inlägg på sociala medier. Media har visat ett stort intresse för projektet så kontakta gärna oss eller era lokala medier om ni vill ha publicitet.

Glöm inte heller att du kan presentera dina praktikanter och handledare på ditt intranät.