Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Alfa Laval

Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor

Alfa Laval har utvecklat produkter sedan 1883, med visionen att de ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för människors vardag. Idag, då omvärlden allt mer fokuserar på sätt att spara energi och skydda miljön är Alfa Lavals produkter i hög grad aktuella. Det handlar om att kunna rena vatten, reducera koldioxidutsläpp, minska vatten- och energiförbrukning samt värma, kyla, separera och transportera livsmedel. Dessa områden, som på olika sätt berör oss alla, utgör själva hjärtat av Alfa Lavals kunnande.

Alfa Lavals verksamhet bygger på tre nyckelteknologier – värmeöverföring, separering och flödeshantering – som har en avgörande betydelse inom en rad industriella processer. Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga tre områden. Alfa Laval har en stark global närvaro med kunder i cirka 100 länder. 2014 hade vi en omsättning på cirka 35,1 miljarder kronor och har cirka 18 000 anställda.

Alfa Lavals produkter finns i en stor mängd industrier, världen över. Dessa omfattar bland andra framställningen av kemikalier, stärkelse, papper, metaller, socker och etanol. De används även ombord på fartyg, i verkstadssektorn, inom gruvindustrin, i raffinaderinäringen, för hantering av avloppsvatten samt för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Produkterna är såväl effektiva som miljövänliga och kan därför både reducera energianvändningen – och därmed utsläppen av koldioxid – och också rena vatten och andra vätskor – vilket minskar de negativa effekterna på miljön från kundernas processer. Ytterligare en viktig faktor, speciellt för livsmedels- och läkemedelsindustrin, är Alfa Lavals utbud av säkra och hygieniska produkter och lösningar.

Låter det intressant?