Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

EON

är med och utvecklar det nya framväxande energilandskapet

E.ON i Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen. I Sverige produceras och levereras energi till marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Vi gör det med ambitionen att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar.

Energi ska göra nytta

…för hushållen, industrin, transportsektorn, städerna och för samhället i stort. Tillgång till oändlig och billig energi går inte längre att ta för givet, därför är en omställning av hela vårt globala energisystem nödvändig. Vi måste möta såväl klimathotet som ett växande energibehov och samtidigt erbjuda rimliga priser. För detta krävs både renare produktion, smartare distribution och effektivare användning av energi.

E.ONs medarbetare arbetar dagligen med starkt engagemang och stort kunnande för att förverkliga visionen om ett samhälle byggt på effektiv och hållbar energi.

Vi söker alltid kreativa människor med fantastiska idéer som kan hjälpa oss att forma framtiden. Om vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle där energi gör verklig nytta, krävs innovativa lösningar. Och det kräver i sin tur en ny generation duktiga ingenjörer! Tekniksprånget ger oss möjlighet att komma i kontakt med ungdomar som är intresserade av energifrågor och vill vara med och påverka hur vi på bästa sätt tar oss an framtidens utmaningar redan i dag.

Är du energiintresserad? Vill du göra skillnad? Vill du ändra på hur vår energiförsörjning ser ut idag? På E.ON arbetar vi dagligen med att skapa en ny, hållbar energiförsörjning för framtiden, vilket innebär exempelvis utveckling av högteknologiska lösningar för hållbar energiproduktion eller nya energieffektiviseringsprocesser. Genom en praktikplats hos oss får du en inblick hur vi bidrar till att bygga vårt hållbara samhälle.

EON

Gör Tekniksprånget på EON