Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Helsingborg

Engagerande praktik inom Helsingborgs stad

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg består av drygt 200 kompetenta medarbetare och specialister inom sitt område

Vi planerar, bygger och förvaltar staden. Det innebär att vi arbetar med stadens strategiska planering, möjliggör för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar stadens offentliga rum.

Vi ansvarar för drift och underhåll av gator, torg, parker, stränder och natur, samt även beställare av vatten och avlopp. Vi har även hand om bygglov, kartproduktion och fastighetsbildning samt en hel del annat.

Vi för en öppen dialog med dem som bor, verkar och rör sig i staden. Tillsammans förverkligar vi Helsingborgs stads vision och arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla staden.

Som praktikant hos oss på Stadsbyggnadsförvaltningen har vi bland annat uppdrag som att inventera och dokumentera stadens lekplatser, 190 stycken samt mindre broar som finns i park och naturmiljöer.

Är du nyfiken, positiv och vill lära dig mycket, då är du praktikanten vi söker.