Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

If

Försäkringsbolaget för privatpersoner och företag

Vill du testa på att jobba på Nordens största och mest moderna försäkringsbolag? Är du intresserad av prissättning och förhållandet mellan risk och marknad? Sök praktik på det ledande försäkringsbolaget i Norden, med 3,9 miljoner kunder!

På If Skadeförsäkring är behovet av ingenjörer stort – och vi sitter mitt i businessbesluten. Som försäkringsbolag har vi rik och intressant data och analytikerns jobb är att hitta trender för att kunna bedöma de risker vi försäkrar, vilket är helt centralt i de affärsbeslut som fattas. För att alltid kunna vara i framkant måste vi hela tiden utveckla våra analyser, riskbedömningar och digitala kommunikation med innovativa lösningar – därför ligger det oss varmt om hjärtat att inspirera unga att välja ingenjörsvägen.

Under din tid på If kommer du att arbeta tillsammans med ingenjörer specialiserade på både prissättning och riskbedömning. Med stöd från din handledare och ditt team kommer du få ta dig an datainsamling för att till exempel utveckla våra prissättningsmodeller, göra analyser, hjälpa till med kommunikation och driva utvecklingen av olika verktyg. Vi tror starkt på att du med ett positivt mindset och en kreativ blick kan se utvecklingsbehov vi själva inte ännu sett, och vara med och utveckla vår organisation. I vår projektdrivna organisation med högt kvalitets- och risktänk får du lära dig både hur du driver dig själv och andra. Du kommer dessutom få träffa ingenjörer från andar delar av If, så att du får en bild av alla olika saker du kan göra hos oss!