Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Micasa Fastigheter

Var med och påverka framtidens boenden

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Micasa bildades 1999 under namnet FB Servicehus. Sedan 2005 har Micasa Fastigheter i Stockholm AB varit en viktig del av Stockholms stad genom att tillgodose bostäder för seniorer och för grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden.

Vår huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Vi äger och förvaltar ca 110 fastigheter som omfattar knappt 1 miljon kvadratmeter. Vårt sätt att driva verksamheten är certifierat enligt ISO 14 001 för miljö och ISO 50 001 för energi. Vi värnar högt om miljö, hållbarhet och kvalitet.

Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett annorlunda fastighetsbolag där vår värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Vår värdegrund ska alltid prägla våra arbetssätt, för att nå vår vision - ett boende att se fram emot. Vi arbetar ständigt efter våra ledord i arbetet: tillgänglighet, trygghet och hållbarhet, för att säkerställa hög kvalitet i allt vi tar oss an.

Micasa har 115 anställda, 4 avdelningar, som består av 11 enheter totalt. Vi värdesätter att vi är ett litet bolag, med familjär stämning, som kan erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter och möjligheter att växa internt. Vi är måna om gemenskap och sammanhållning, och värdesätter att vi har så engagerade och kunniga medarbetare. Micasa står just nu inför stora utmaningar, där vi ska bygga nytt och renovera, och behöver därav en extra resurs, någon med nytt och färskt perspektiv, som är engagerad att bidra, lära sig och hjälpa till – och därav välkomnar vi en Tekniksprångare till hösten! Vi på Micasa har en spännande utmaning framför oss och i detta vill vi komma i kontakt med engagerade unga vuxna som kan hjälpa oss utvecklas, samtidigt som du som praktikant får utveckla din kompetens på Micasa. Win-win!

Hos oss har du möjligheten att utvecklas och växa i din roll som praktikant genom att få arbeta inom flera olika enheter på Micasa, få en bred och djup insikt i ingenjörsyrket på ett fastighetsbolag, och vara med och bidra till de utmaningar och mål Micasa har framför sig.

Praktikplatsen hos Micasa liknar ett traineeprogram, där du som praktikant får medverka och delta på flera enheter, samarbeta med och över enheterna - och därav får du en bred och utvecklande praktikplats hos Micasa. Du kommer få flera handledare under din praktikperiod - åtminstone en handledare per enhet. Handledarna på de olika enheterna handleder i arbetsuppgifter och arbetssätt. Samtidigt kommer HR vara din officiella handledare, och ständigt följa upp hur det går för dig och finnas där som stöd. På så sätt får du bra input, stöd och hjälp under praktikens gång, och får ta del av många medarbetares kunskap och kompetens på Micasa, samtidigt som du alltid har din officiella handledare att vända dig till.