Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nacka vatten och avfall

Bidrar till hållbar samhällsutveckling

Nacka vatten och avfall bidrar till hållbar samhällsutveckling, hanterar frågor som berör alla och lägger grunden till ett fungerande samhälle, under årets alla dagar och timmar. Allt vi gör syftar till goda och hållbara livsmiljöer. Nacka vatten och avfall verkar i sammanhang som består av säker avfallshantering, återvinning, vattenförsörjning och avlopp.

Nacka vatten och avfall AB är ett helägt aktiebolag till Nacka kommun. Bolaget hanterar den taxefinansierade verksamheten som avser vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och insamling av hushållsavfall enligt miljöbalken.

Vi är ett ”ungt” bolag, startade i slutet av 2016. Vi verkar i en bransch med stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, och därför är inkluderingsarbetet en viktig del av Nacka vatten och avfalls kompetensförsörjningsstrategi. Vårt hållbarhetstänk sträcker sig från vår kärnverksamhet VA- och avfallsfrågor till kompetensplaneringen. Vi behöver utöka vår rekryteringsbas för framtiden.

Vi erbjuder en praktikplats som ger en bred bransch- och yrkeskännedom genom att du får praktisera inom alla delar i bolaget i kombination med att du får arbeta med t.ex. förbättrad matavfallshantering på vårt kontor, delta i skolinformationsprojekt, framtagning av driftskostnader för brandposter.

Låter det intressant?