Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Setra

Grönsam partner

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och i våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till klimatvänliga, högförädlade produkter såsom sågade och hyvlade trävaror, limträ samt KL-trä för byggande och boende på en global marknad. Vi har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där vi producerar limträ, komponenter och KL-trä.

Vår vision är att göra affärer som fler än vi tjänar på – kunderna, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.

Hållbarhetsarbetet är viktigt för Setra och vi har en ambition att vara klimatneutrala till 2030.
Vi söker Tekniksprångare som vill hjälpa oss i arbetet framåt!

Låter det intressant?