Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Södra Smålands Avfall & Miljö

Eftersträvar ett Småland utan avfall

På SSAM delar vi en och samma vision: Ett Småland utan avfall. Vi är ett regionalt avfallsbolag som sedan 2019 ägs av Lessebo, Växjö, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner. Våra 120 medarbetare drivs av övertygelsen att vi tillsammans med våra kunder kan minska avfallet – varje dag.

Vi hjälper 145 000 invånare med sophämtning, slamtömning och möjligheten att lämna sitt avfall på våra 16 återvinningscentraler. Vi erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi lyckas genom att ha kunniga och engagerade medarbetare, utgå från kundens behov och genom att samverka med andra.

Som aktör inom avfallsbranschen arbetar vi aktivt med miljöfrågan – hyperaktuellt och något som påverkar oss alla på global nivå. Vi gör helt enkelt skillnad varje dag för våra medborgare.

På SSAM pågår ständigt nya och spännande projekt samt utveckling av bolaget. Utöver att ta hand om det historiska avfallet bygger vi anläggningar för framtiden, där nya tekniska innovationer kommer att göra stor skillnad. Som exempel kan nämnas självservice-anläggningar, fastighetsnära insamling, datadriven insamling av avfall och kvalitetsledningssystem.

Nya lagar och förordningar träder i kraft framöver. SSAM behöver uppfylla vissa krav på kvalitet, miljö, säkerhet och informationssäkerhet. För att bli en ledande aktör inom branschen behöver vår verksamhet bli ännu bättre, kundnöjdheten öka, miljöpåverkan minska, konkurrenskraften stärkas och efterlevnad av lagkrav ska säkerställas.

Låter det intressant?