Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svenskt Vatten

Branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Det är kommunerna som är ansvariga för dricksvattenproduktion, avloppsrening och dagvattenhantering och Svenskt Vatten är branschorganisationen för detta. Kansliet består av drygt 20 personer och finns i Alvik i Stockholm.

Som praktikant får man delta i alla våra aktiviteter med påverkansarbete mot riksdag och regering, framtagande av föreskrifter och anvisningar för vatten, publicera nyheter på vår sajt, medverka i vår utbildningsverksamhet, åka på kurser och konferenser och hjälpa till att ta fram forskningsrapporter. Man får också besöka anläggningar för dricksvatten och avloppsrening och vara med i arbete med t.ex. provtagning, läcksökning, reparationer och nyanläggning av ledningsnät.

Låter det intressant?