Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Uppsala Parkering

Kommunägt bolag som förstås arbetar med parkering, trafiksäkerhet och mobilitet

Är du intresserad av energilösningar och teknik? Gillar du att arbeta kreativt och att lära känna nya människor? Se hit! Som tekniksprångare hos oss välkomnar vi dig till en familjär miljö med daglig stöttning av dina handledare.

Välkommen till Uppsala parkering, ett kommunägt bolag som förstås arbetar med parkering, trafiksäkerhet och mobilitet – men även i hög grad med egna byggprojekt, teknik-, energi- och hållbarhetsfrågor av olika slag. Vi ansvarar för all parkering på Uppsalas gator och driver även ett antal parkeringsanläggningar, såväl i p-hus som på kvartersmark.

Vi är en relativt liten organisation med ca 40 medarbetare (varav ungefär hälften arbetar inom parkeringsövervakning), men arbetar i framkant inom våra områden. I huvudsak sitter vi på kontoret och jobbar, i våra nya fräscha lokaler i centrala Uppsala, men det finns även goda möjligheter att arbeta på distans.

Uppsala växer snabbt, och kommer att fortsätta växa under lång tid framöver. Inte minst genom den stora planerade utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna. På Uppsala parkering arbetar vi aktivt för hållbart resande – i ett Uppsala som vi vill ska vara lättillgängligt för alla. Den växande staden behöver effektiva mobilitets- och parkeringslösningar som kan möta morgondagens behov. Bolaget har alltså en viktig roll i uppbyggnaden av infrastruktur som rör parkering, mobilitet och resande.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar är ett av våra viktigaste arbetsområden. Uppsala står inför stora kapacitetsutmaningar på energiförsörjningsområdet under kommande år. Vi måste bli ”smartare” i att hitta hållbara lösningar inom elproduktion och energilagring för att kunna klara de energiutmaningar vi står inför. Tillsammans med Uppsala universitet, STUNS energi och RISE forskar vi därför bland annat på parkeringsanläggningars framtida energiprofiler och elbilsanvändares beteendemönster. Ett viktigt och intressant arbete där dina insatser kan bidra till att göra skillnad! Inte bara för oss som bolag, utan även ur ett allmänt hållbarhetsperspektiv.

Låter det intressant?