Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nu kan ekonomistudenter söka Tekniksprånget

Med start 2024 ger regeringen Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien uppdraget att bredda målgruppen för Tekniksprånget. Det betyder att även de som läser ekonomi på gymnasiet kan söka praktik som ingenjör.

– Jag hoppas att unga ekonomer med stort intresse för teknologi ser det här som en spännande möjlighet att bredda sig och ytterligare bygga erfarenhet för framtiden, säger Johan Forssell, medlem i Tekniksprångets styrgrupp, IVA-ledamot och tidigare VD för Investor.

Sedan regeringen beviljat Tekniksprånget ökade anslag inför det nya året kan projektet äntligen bredda målgruppen. Detta innebär att även de som läst Ekonomi på gymnasiet kan söka.

Vi vet att det finns ett stort intresse för högre tekniska utbildningar från ungdomar som läst ekonomiprogrammet på gymnasiet. Därför är det nu oerhört glädjande att vi kan välkomna ekonomistudenter och därigenom inspirera ännu fler till en teknisk karriär, säger Helena Lind, verksamhetschef för Tekniksprånget.

Många kan tänka sig byta bana

 En studie Ungdomsbarometern gjort för Svenskt näringsliv visar att så många som 21 procent av de ca 10 000 som läser ekonomi på gymnasiet idag kan tänka sig att bli ingenjörer. Förhoppningen är att en praktik kan inspirera dessa elever till studier på tekniskt basår och i förlängningen högre tekniska studier. 
     Joakim Lilliesköld är lektor på Framtidens utbildning på KTH. Statistik från hans undersökningar visar att de studenter som läst tekniskt basår fullföljer civilingenjörsutbildningarna i samma takt som de som hade behörighet direkt efter gymnasiet.

– Om du har gått ekonomi på gymnasiet har du en förståelse för investeringar och kostnader som är mycket användbar – vill du dessutom vara med och utveckla framtidens innovationer och gillar att lösa problem finns en viktig roll för dig att spela i teknikbranschen. Jag hoppas många tar chansen, säger Camilla Georgsson, enhetschef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Mångsidig och bred kompetens

Innovation kräver flera perspektiv. Genom att inkludera ekonomistudenter skapas en plattform för att fördjupa förståelsen för teknik och minska fördomarna om STEM-ämnen hos målgruppen. Att fler, även de som tänkt i andra banor tidigare, hittar till ingenjörsyrket är viktigt för svensk kompetensförsörjning. 

– Flera av våra mest framgångsrika företagsledare har en djup kunskap inom både ekonomi och teknik. Med dagens snabba teknologiska utveckling, inte minst inom klimatsmarta lösningar och AI, är detta något jag tror kommer bli ännu viktigare i framtiden, säger Johan Forssell.

Initiativet erbjuder en konkret möjlighet för studenter att koppla samman sina ekonomiska kunskaper med tekniska färdigheter. Satsningen har också potential att leda till mer mångsidighet och större diversifiering, både på lärosäten och inom ingenjörsyrket.