Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

HÄRJEÅNS

Energi in i framtiden!

Vi erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft, Härjeåns Energi, Härjeåns Nät, Härjedalens Miljöbränsle och Fyrfasen Energi. Moderbolaget Härjeåns Kraft ansvarar för bl.a. vår elproduktion.

Forsande vatten är den energikälla som drivit vår verksamhet i 100 år och idag förädlar vi den vid våra nio vattenkraftverk i Jämtland och Västernorrland. Härjeåns Nät säkerställer våra 27000 elkunders behov av kraft, ljus och värme främst kommunerna Härjedalen, Ånge, Bräcke och Ragunda. Totalt äger och ansvarar vi för ca 600 mil elnät och 80 mil fibernät i mellersta Norrland. Härjeåns Energi driver sedan ca 30 år en storskalig bränsleproduktionsanläggning belägen i Sveg, Härjedalen. Vår pelletsfabrik levererar pellets till företag, kommuner och villaägare i Skandinavien. Med det nya kraftvärmeverket som vi nu driftsätter vill vi addera fjärrvärme och elproduktion till verksamheten.