Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Ekonomi och teknik ligger väldigt nära varandra”

Hösten 2023 lanserade regeringen en stor satsning på svenska ingenjörer. Den innebar bland annat en utökad finansiering till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs praktikprogram Tekniksprånget. Pengarna går till att utveckla och utöka den befintliga verksamheten, vilket bland annat betyder att från och med 2024 kan även de som läst ekonomi på gymnasiet söka praktik som ingenjör.

– Ekonomi är det största programmet i gymnasieskolan så det är ett sätt för fler unga att få praktisk tillämpning på ingenjörsyrket. Så som ekonomiämnet utvecklas så finns det också en alltmer teknisk komponent i det, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Elektronikföretaget Mycronic i Stockholm har varit delaktigt i Tekniksprånget under flera år och ser tekniksprångarna som en självklar del av det dagliga arbetet. Här tror man att den nya målgruppen kan innebära att fler delar av företaget kan ta emot praktikanter.

– Ekonomi och teknik ligger nära varandra på många sätt. Båda handlar om problemlösning och innovation, så vi tittar på flera olika områden där vi kan ta in tekniksprångare, säger Maria Wallin som är HR-chef Sverige på Mycronic.

Enligt utbildningsministern är det en strategisk fråga för ingenjörslandet Sverige att fler väljer teknik.

– Som ingenjörsland är vi beroende av att de smartaste unga människorna väljer de tekniska yrkena, och då är vår idé att fler ska bli bättre på matte så att de kan välja de här utbildningarna, säger han.