Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Frida skrev artikel om jämställdhet

Under sin praktik på Transdev fick Frida Hafström möjligheten att göra ett arbete om jämställdhet inom Teknik- och transportbranschen. Arbetet blev en artikel som kombinerar Fridas två intressen: jämställdhet och teknik.

Ung tjej står och tittar in i kameran. Hon är mitt i en mening och ser seriös ut.

Frida Hafström gjorde under hösten 2022 sin praktik på Transdev i Stockholm. Där fick hon möjlighet att se mer av teknik- och transportbranschen. 

"Jag har alltid engagerat mig i jämställdhetsfrågor och verkat för att jämna ut skillnaderna mellan könen", säger Frida och tittar in i kameran. 

Bland annat ledde Fridas praktik till en artikel, där hon undersökt skillnaden mellan könen och hur könsfördelningen ser ut på de högre tekniska utbildningarna. Hon har också tittat på fördelning och arbetsuppgifter män och kvinnor emellan i teknikbranschen. Hennes arbete visar riskerna med en skev könsfördelning inom yrket. 

"Gemensamt för så gott som alla företag och organisationer är behovet av mångfald och olika perspektiv. För att en verksamhet ska kunna förstå och spegla det samhälle den verkar i, krävs det att flera infallsvinklar, erfarenheter och kompetenser representeras och tas i beaktande. Det skapar en inkluderande och kreativ miljö, och ser till att målgruppen breddas. Eftersom teknik förekommer överallt och används av i stort sett alla, skulle branschen gynnas av fler kvinnliga perspektiv", skriver Frida i sin artikel.

Här kan du se hela videon där Frida presenterar det arbete hon gjorde som Tekniksprångare på Transdev.

Nedan finns även artikeln tillgänglig för nedladdning. 

Jämställdhet inom teknik- och transportbranschen