Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad är industriell ekonomi?

Att arbeta som industriell ekonom

Industriell ekonomi handlar om att kombinera teknik och ekonomi för att förstå hur företag fungerar och hur de kan bli bättre på att skapa värde. Det är som att titta på hur man kan använda både tekniska kunskaper och ekonomiska tankesätt för att göra företag starkare och mer framgångsrika.

Det handlar också om att förstå hur regler och lagar påverkar företag och hur de kan anpassa sig för att vara mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Plugga industriell ekonomi

Att förstå hur tekniken utvecklas och hur den kan användas för att skapa framgångsrika affärer är avgörande för innovation. En utbildning inom industriell ekonomi är ett kraftfullt verktyg för att navigera i den här processen.

Utbildningen Industriell ekonomi är en Civilingenjörsutbildning på fem år, som avslutas med ett examensarbete. Det finns många internationella möjligheter under studierna och utbildningen sker i stark anknytning till näringslivet.

Du kan plugga industriell ekonomi på flera av Sveriges universitet och högskolor. Bland annat: 

Chalmers Tekniska högskola
Kungliga Tekniska högskolan 
Linköpings universitet 
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet