Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Arbetsuppgifter inom energi

Vindkraftverk ute till havs

Energi är ett vitalt område för hela världen. Som ingenjör inom energi är du mitt i utvecklingen och är med och löser problem som verkligen gör skillnad. 

Exempel på arbetsuppgifter inom energi:

Planera och assistera vid genomförande av reklamfilm om företagets verksamhet. 

Kartlägga område där nya bostäder ska byggas och räkna på områdets framtida energibehov. 

Arbeta på produktionsanläggningar för fjärrvärme och biokraftvärmeverk, både befintliga och även de som byggs just nu. 

Arbete med elnät, elkraft och IT-distribution. 

Arbeta med dokumentationsingenjörer och uppdatera ritningar från verklig produktionsanläggning till ritningar till datorsystemet. Under praktikperioder har möten med energiföretagets IT-ingenjörer också ingått, för att visa på hur arbetsgivarens olika anläggningar kommunicerar med varandra. 

Undersöka om vindkraften i kommunen har utvecklats i enlighet med gällande översiktsplan. Analysera och matcha mot det verkliga utfallet. Koppla upp solcellsanläggningar på leverantörens hemsida så allmänheten kan följa produktionen. 

Undersöka hur man kan effektivisera turbinen på kraftvärmeverk som producerar arbetsgivarens el och fjärrvärme. 

Göra ett fördjupningsarbete inom ämnet biogas och varför arbetsgivaren har valt att satsa på just biogasdrivna fordon. 

Besöka arbetsplatsens alla avdelningar med presentation från avdelningscheferna och besök i fält. 

Undersöka och ge konkreta förslag på hur arbetsgivaren kan bli mer miljövänlig i praktiken.  

Skapa/handlägga servitutsavtal för fjärrvärmeledningar, löda kondensatorer i kretskort och skriva rapporter, bland annat om bolagets miljösmarta hus. 

citat tecken

”En uppgift som jag tyckte var väldigt givande och intressant var att intervjua olika sorters ingenjörer här på företaget. Vi tog kontakt med ett 20-tal ingenjörer från olika arbetsområden. På så sätt fick vi höra många intressanta, personliga historier och fick inblick i hur vägen till att bli ingenjör kan se ut.”

Praktikant inom energi
Exempel på arbetsgivare

Praktisera inom energi här