Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hitatchi Energy

Inspire the next

Hitachi Energy är en global ledare inom kraftteknik och accelererar en hållbar energiframtid för alla. Vi hjälper till att hålla dina lampor på, fabrikerna igång, våra sjukhus och skolor öppna. Vi tillhandahåller produkter, system och lösningar samt service över hela värdekedjan för att möta den växande efterfrågan på el med minimal miljöpåverkan.

Våra lösningar möjliggör ett mer hållbart samhälle och våra kunder finns inom energi, industrin samt transport och infrastruktur.

Det är vår övertygelse att varje individ har talang. Vi behöver de bästa i vårt team för att uppnå vårt mål, så vi jobbar aktivt med att möjliggöra en kultur byggd på mångfald och inkludering, vilket är avgörande för vår gemensamma framgång. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre när du lär dig av andra. Ta med din passion, ta med dig din energi och bli del av ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation.