Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Miljö

Kvinna framför en stor sjö, med en fjällräven ryggsäck på ryggen, sträcker upp armarna

Miljöpåverkan

Utvärdera organisationens miljöpåverkan. Exempelvis en avdelnings carbon footprint, utsläpp från transporter eller hur de kan minska mängden avfall vid tillverkningen. Arbete gällande registrering och kategorisering av avfallsemballage. Göra en mindre utredning om arbetsgivarens interna miljöarbete och ge förslag på miljöförbättrande åtgärder. Systemframtagning av utsläppsmätning inom transportsektorn; samla in data och mäta utsläpp och energiförbrukning. 

Miljökommunikation

Se över den miljökommunikation som finns och komma med input utifrån ungas perspektiv.

Riskanalys

Identifierade risker inom olika områden av arbetsplatsen (säkerhet/hälsa/miljö) och ge förbättringsförslag.

Energieffektivisering

Bistå i analys av hur fastigheter kan bli mer resurssnåla. Energikartläggning av byggnadsbestånd.
Se över vindkraftsavtal eller bidra vid vattenanalys.

Större projekt

Medverka i ett projekt som involverade omhändertagande av förorenat vatten efter rengöring av pannor, arbeta med anställda på kemi- och återvinningsavdelningen där de gjort olika provtagningar (vattenprover), rondering och kalibreringar.