Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Gävle Energi

Skapar positiv energi för en hel region

Gävle Energi är ett levande exempel på att det går att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta. Med våra 200 engagerade medarbetare är vi en betydelsefull affärspartner för offentliga och privata aktörer och samtidigt en viktig kugge i utvecklingen av en attraktiv och konkurrenskraftig infrastruktur.

Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, värme, kyla, biogas och kommunikation och en viktig och växande roll som partner och samarbetskraft vad gäller energieffektivisering och aktivt miljöansvar. Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.

Med Tekniksprånget får vi chansen att visa upp en spännande och föränderlig bransch där det händer mycket. Vi har många olika kompetenser och verksamhetsområden och vill gärna vara delaktiga i att du väljer att söka dig till den du också. Med en ganska hög medelålder behöver både vi, och branschen i stort, rekrytera många medarbetare framöver.

Som praktikant på Gävle Energi får du stöta på och lära dig om en rad olika yrkeskategorier och verksamheter. Allt från arbete med Geografiska Informationssystem (GIS), elnät och elkraft till vårt biokraftvärmeverk Johannes. Du får också en förståelse av för hur de olika områdena samarbetar och är beroende av varandra. Vi söker dig som tar egna initiativ, är nyfiken och är målinriktad. Välkommen till oss!