Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Skanska

Vi bygger ett bättre samhälle

Vår kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsbolag och vårt uppdrag är att skapa hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Våra värderingar

Läs gärna mer om våra värderingar som bland annat beskriver hur vi värnar om livet och hur vi arbetar för att bli bättre tillsammans. Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

Vår verksamhet

Välfungerande samhällen behöver arbetsplatser, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukhus och tillgång till energi och vatten. Vi på Skanska bidrar till samhällsutvecklingen med vår samlade kompetens och resurser genom bygg- och anläggningsverksamheten.

Vi delar upp vår verksamhet i olika områden. Skanska Hus omfattar våra bostads- och fastighetsprojekt. Väg och anläggning har hand om våra infrastruktur- och anläggningsprojekt. Skanska Industrial Solutions som är vår egen produktion som bland annat tar fram material vi behöver för att bygga. Utöver våra tre huvudområden har flera supporterande avdelningar så som Skanska Teknik eller Skanska Rental.

Låter det intressant?

citat tecken

Praktiken har gett mig en inblick i verkligheten samt värdefulla kontakter och erfarenheter för framtiden.

Stina | tekniksprångare på Skanska

Tekniksprånget på Skanska

Under din praktik kommer du handledas och du erbjuds en stor möjlighet till personlig utveckling genom att vara en del i det dagliga arbetet. Vi jobbar hårt för att din praktiktid ska bli både spännande och lärorik och för att du ska få en bild av hur det är att arbeta på våra arbetsplatser.
Det är viktigt för oss att få möjlighet att inspirera till framtida studieval. 

Här kan du läsa om tidigare Tekniksprångare som valt att göra sin praktik hos oss.

https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/handledaren-hjalper-unga-in-i-yrket/
https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/unik-praktik-ger-inblick-i-ingenjorsyrket/