Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Specialfastigheter

Med Sveriges säkraste fastigheter i fokus

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, bland annat kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter, domstolar och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet.

Vår ägare – svenska staten – ställer tydliga krav på verksamheten och på hur vi agerar mot omvärlden. Vi är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling. Det tankesättet genomsyrar allt vi gör idag och det vi planerar för framtiden. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till drygt 36 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 200 medarbetare.

Låter det intressant?