Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Teracom Samhällsnät

Levererar samhällsviktig kommunikation där det behövs, när det behövs.

Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Genom att kombinera styrkorna i marknätet, vårt transmissionsnät och modern mobilteknologi kan vi leverera de framtidssäkra kommunikationslösningar som våra uppdragsgivare efterfrågar.

För oss är det viktigt att ta ansvar för helheten. Vi agerar alltid med säkerhet och robusthet i fokus och känner stolthet och engagemang i allt vi gör. För att kunna nå bästa resultat lyssnar, lär och utvecklar vi lösningar och arbetssätt som hela tiden går i linje med våra mål. Vi uppmuntrar nya idéer och lägger stor vikt vid att inspirera varandra i vardagen. Detta samtidigt som vi fokuserar på ett arbete som alltid ska vara effektivt och proaktivt.

Att vara ett team är att ställa upp för varandra. Vi vill att vår arbetsmiljö ska vara positiv och inkluderande, där vi är ärliga och bemöter varandra med respekt. Vårt samarbete mellan varandra ska kännas prestigelöst för det är då vi ser att både resultat och arbetsglädje är som störst.