Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Västerås Stad

På stadsledningskontoret i Västerås stad finns sedan 2022 ett litet men sammansvetsat team för strategi, utveckling och innovation. Teamet har som långsiktigt mål att riva alla hinder för stadens framtida utveckling. Teamet jobbar gränsöverskridande och ger stöd till stadens samtliga verksamheter. Det huvudsakliga uppdraget är att skapa förutsättningar för stadens digitala transformation genom att arbeta för en stärkt innovations- och utvecklingsförmåga, utmana befintliga arbetssätt och strukturer, synliggöra de möjligheter som digitaliseringen för med sig och stärka stadens digitala förmåga.

Västerås stad har tillgång till massor av spännande data om samhället, staden och Västerås stads verksamheter. Om vi blir bättre på att omhänderta den här informationen, så skapar vi inte bara förutsättningar för utveckling av samhällstjänster, utan kan också dra nytta av en väldigt bra källa till kunskap och analys. Genom att ta vara på och analysera den data som finns kan vi bättre identifiera utmaningar, se samband och upptäcka nya möjligheter för stadens framtida utveckling. Ditt uppdrag kommer hjälpa oss att få en bättre överblick över stadens data, vilket i sin tur kommer vara till hjälp när vi tar fram en plan för hur vi ska öka tillgängliggörandet av öppna data och arbeta mer datadrivet.

Låter det intressant?