Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Amanda valde byggbranschen

Byggbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov och behöver locka fler kvinnor för att nå upp till regeringens jämställdhetsmål. Skanska är ett av flera byggföretag som medverkar i Tekniksprånget och bidrar till att fler unga ser möjligheterna som ingenjör inom byggsektorn. När Amanda sökte till Tekniksprånget var valet av praktikplats enkelt. Hon ville testa ingenjörsyrket hos Skanska.

– Jag har alltid varit intresserad av arkitektur och konstruktion. Byggbranschen är dessutom under utveckling med många innovativa gröna lösningar. Det kändes därför spännande att kunna få en inblick i arbetet som ingenjör på ett stort företag som Skanska. Utöver det kände jag att Skanska hade en bra värdegrund som jag kunde stå bakom, säger  Amanda Lönnqvist, 19 år.

Amanda praktiserade på projektet Slussen i Stockholm under hösten och arbetsuppgifterna har varit varierande. Hon har fått följa med i processen från idé till färdig produkt och träffat ingenjörer med olika funktioner.

– De har gett mig förtroende och låtit mig jobba med skarpa uppgifter som känns betydelsefulla. Jag har framför allt jobbat med kvalitetsfrågor och haft koll på olika verifikat och annan dokumentation från betonggjutningar. Jag har även fått lära mig många digitala verktyg. Att arbeta i 3D-modeller är väldigt roligt.

Har din bild av byggbranschen förändrats av praktiken?

– Jag tror att många har fördomar om byggbranschen, att jargongen är hård och klimatet är tufft. Praktiken har gett mig en annan bild. Här på Skanska finns en fin gemenskap och alla jag mött har varit inkluderande och gärna delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Jag har absolut fått en bra bild av byggbranschen och skulle utan tvekan kunna återvända i framtiden.

Vad tror du skulle få fler unga kvinnor att vilja satsa på en karriär inom byggbranschen?

– Jag tror det är viktigt med initiativ och satsningar där man bjuder in unga kvinnor och visar upp verksamheten. Och att kvinnor inom branschen syns mer och kan förmedla sina erfarenheter genom olika forum eller på sociala plattformar. På så vis tror jag att fler kvinnor kan inspireras till att välja en karriär inom bygg.

Hur ser din plan ut efter Tekniksprånget? 

–  Planen är att börja läsa en civilingenjörsutbildning till hösten. Det står mellan design och produktutveckling eller samhällsbyggnad.