Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Praktikanternas rapport gav grönare transporter

Bild på gamla båtar i en liten hamn

Alice Åkerlund och Anton Rosdahl gjorde sitt Tekniksprång på Sjöfartsverket i Malmö. Under sin praktik fick de arbeta med ett speciellt projekt som legat  på is i väntan på någon som hade tid att ta tag i arbetet. Nu har deras rapport blivit underlag för en framtida investering för Sjöfartsverket, och en möjlighet för grönare transporter. 

Under sitt tekniksprång på Sjöfartsverket fick Anton Rosdahl och Alice Åkerlund i uppdrag att ta fram en förstudie för att undersöka möjligheten för Sjöfartsverket att köpa in en elektrisk svävare. Detta efter en medarbetare kommit med ett förslag för att kunna använda svävaren för lotstransport i Luleå och Skellefteå.

”Initiativet hade diskuterats internt men det fanns inte någon tillgänglig resurs som kunde påbörja arbetet. När Anton och Alice var på plats kunde vi avgränsa uppdraget så pass väl att det bedömdes vara möjligt för praktikanterna att kunna lösa uppgiften med stöd av en handledare”, berättar handledare Magnus Eriksson.

Arbetet med rapporten  innebar en hel del nya utmaningar för Anton och Alice, och insikter som de inte förutspådde innan de satte i gång. De gjorde flera intervjuer med anställda som arbetar som båtmän i de hamnar där man speciellt såg ett behov av den nya svävaren.

”Det var lite utmanande att försöka göra intervjuer med folk som inte är tillgängliga när som helst”, berättar Anton. ”Personer som jobbar 24/7 har också lång ledighet, så vi fick vänta in svar. Vi förlitade oss mycket på andra för att få vårt arbete att gå vidare.”

Möjligheter och kunskap

Arbetet med att ta fram underlaget för investeringen öppnade också upp för ny kunskap.

”Vi använde oss av statistik från Sjöfartsverkets loggböcker för att räkna ut hur mycket som skulle kunna sparas genom att ersätta vissa båtar med svävare. Vi hade också möten med Fossilfri Flotta som hjälpte oss göra beräkningar på CO2 utsläpp,” berättar Alice.

Arbetet som Alice och Anton lagt ned på detta har inte bara lett till en väl genomarbetad rapport, menar Magnus, utan de har också identifierat åtgärder som idag saknats i Sjöfartsverkets verksamhet, bland annat att man bör införa riktlinjer för när svävare skall användas för lotstransport.

”Den här rapporten har visat oss möjligheten att minska vår bränsleförbrukning med tusentals liter diesel om året. Rapporten kommer också ligga till grund för ett beslut om vi ska påbörja en upphandling av en ny svävare eller ej”, berättar handledare Magnus.

Framtiden

På frågan om de kan tänka sig att återvända till Sjöfartsverket så svarar Anton att jobbet som Båtman hade kunnat passa honom, speciellt eftersom arbetstiderna med 24/7 av och 24/7 på skulle passat. Men att bristen på utbildningar för just båtman i Skåne gör valet lite svårare.

”Vi båda vet om att vi vill plugga vidare senare men frågan om vad är vi inte säkra på än. Tekniksprånget har varit väldigt givande och har gett bra insikt i vad olika ingenjörsutbildningar kan ge och vi ser mer positivt på ingenjörsyrket efter vår praktik än vad vi gjorde innan.”

Bild på en hamn skymning med arbetsbåtar

Läs mer om Sjöfartsverket

Nyfiken på att veta mer om Sjöfartsverket och vad du som Tekniksprångare kan få göra där?