Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad gör en elektroingenjör?

Ung kvinna med långa naglar löder ihop ett kretskort.

Vad gör en elektrotekniker?

En elektrotekniker  arbetar med elektriska system och utrustning. Deras huvudsakliga ansvar är  Elektroteknikern har ansvaret för att studera, utforma och tillverka kontrollsystem och komponenter. Här är några av de arbetsuppgifter som en elektrotekniker kan utföra:

Vilka arbetsuppgifter har en elektrotekniker?

 1. Installation och underhåll av elsystem:

  • Elektrotekniker arbetar med att installera och underhålla elsystem i olika typer av byggnader, inklusive bostäder, kommersiella fastigheter och industrianläggningar. Detta kan innefatta kabeldragning, installation av eluttag, belysning och säkerhetsutrustning.
 2. Felsökning och reparation:

  • När det uppstår problem med elektriska system är det elektroteknikerns uppgift att identifiera och åtgärda fel. Det kan vara allt från att byta ut trasiga kablar till att reparera maskiner och apparater.
 3. Energieffektivisering och hållbarhet:

  • Elektrotekniker arbetar också med att optimera energianvändningen. De kan föreslå lösningar för att minska energiförbrukningen och implementera energieffektiva tekniker.
 4. Säkerhetsinspektioner:

  • Elektrotekniker utför regelbundna inspektioner av elektriska system för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter.

Vad har en elektrotekniker för utbildning?

En elektrotekniker har vanligtvis en utbildning inom elektroteknik eller ett närliggande område. Det kan vara en högskoleutbildning, yrkeshögskola eller liknande. Vissa elektrotekniker har också specialiserat sig inom specifika områden, som exempelvis styr- och reglerteknik eller elkraftteknik.

Vad får en elektrotekniker i lön?

Lönen för en elektrotekniker varierar beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Generellt sett kan en elektrotekniker förvänta sig en konkurrenskraftig lön, särskilt om de har specialkunskaper inom ett specifikt område. Ingångslönen ligger på omkring 32 000 kr, medan medellönen är omkring 46 000 kr för en civilingejörsutbildad elektrotekniker.

Studera till elektrotekniker

Om det låter som ett spännande yrke kan läsa till elektrotekniker på exempelvis: