Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad gör en miljöingenjör?

Att arbeta som miljöingenjör

En miljöingenjör arbetar med att utveckla och implementera tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet. Detta kan innefatta vattenrening, avfallshantering, energieffektivisering och luktkvalitetskontroll.

Miljötekniker analyserar och utvärderar även miljöpåverkan från olika inducera processer och verksamheter. Några av de områden och uppgifter som en miljöingenjör kan vara involverad i är:

Miljöskydd och föroreningskontroll:
Utveckla och implementera metoder och tekniker för att minska, övervaka och kontrollera föroreningar i luft, vatten och mark. 

Avfallshantering och återvinning:
Arbeta med att utveckla och implementera system för att minska avfallsmängden, främja återvinning och återanvändning av resurser

Vattenresurshantering:
Utveckla och implementera strategier för att skydda och bevara vattenresurser, inklusive vattenkvalitetshantering, vattenåtervinning och skydd av vattentillgångar

Hållbarhetsplanering och strategiutveckling:
Arbeta med att utveckla och implementera hållbarhetsplaner och strategier för att främja långsiktig miljömässig och ekonomisk hållbarhet inom olika sektorer och organisationer

Energi- och resurseffektivitet:
Utveckla och implementera åtgärder för att förbättra energi- och resurseffektiviteten hos olika processer och system.

Plugga miljöingenjör

Utbildningen till miljöingenjör är oftast en civilingenjörsutbildning som varar i cirka fem år. Det finns också kortare högskoleutbildningar som varar i cirka tre år.

På flera tekniska högskolor i Sverige kan du utbilda dig till miljöingenjör. Till exempel på:

Kungliga tekniska högskolan
Uppsala universitet
Lunds tekniska högskola
Linköpings universitet