Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Projektledning

Kvinna vid whiteboard täckt i postitlappar presenterar för en grupp personer

Hjälpa till att ta fram projektplan och stötta projektledare. Exempelvis bistå med research och analys i projekt inom energieffektivisering eller kartlägga biomedicinaktörer i Sverige. 

Bistå med matematiska beräkningar gällande investeringskalkyler av regionala infrastrukturprojekt. 

Hjälpa till i bygget av en ”upplevelsestation”, där personer kan komma och uppleva hur det är att sitta i en hytt under borrning (både vibrationer och ljud simuleras) 

Ansvara för projekt och studier. Exempelvis utvärdera nya provmetoder, projektera fram en miljöstation, ansvara för avdelningsflytt, ta fram en ny samlingskatalog för en viss typ av verktyg och ansvara för produktionen av katalogen. 

Driva mindre interna projekt som t.ex. att strukturera avdelningens dokumentdatabas och skriva instruktioner. 

Långtgående projekt 

Ett projekt som pågår under en lång tid av praktikperioden vid sidan av övriga uppgifter. Med fördel genomförs det tillsammans med minst en annan praktikant. Exempel: 

  • Dagbok där praktikanten skriver ned vad som händer varje dag. Ger en bra överblick och fungera som underlag vid genomgångar med handledaren. 
  • Utvärdera inköp av en ny maskin då den existerande inte producerade önskvärt resultat. Vid genomgången av värdekedjan kom det fram att anledningen till att det blev klumpar i maskinen var att en underleverantör bytt emballage till pulvret som användes vid tillverkningen. Företaget behövde därmed inte införskaffa en ny maskin. 
  • Verksamhetsutvärdering där gap mellan operatörer och chefer utvärderas och förslag på möjliga förbättringar läggs fram. 
  • Prospektera ett nytt bygge inklusive hitta plats, målgrupp, ta fram en prototyp, göra beräkningar och presentera. 
  • Ta fram mobilapplikationer som stöttar verksamheten, exempelvis över svåra förkortningar inom organisationen.