Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Praktisera inom industri och produktion

Tillverkningsindustrin är en viktig del av Sveriges ekonomi och den största arbetsgivaren för ingenjörer i Sverige. Den omfattar flera olika företag som tillverkar allt från bilar, stål och elektronik till kläder och möbler. Den fungerar genom en process som innefattar flera steg:

 1. Design och Utveckling: Innan något tillverkas behöver det designas och utvecklas. Här spelar ingenjörer en viktig roll. Ingenjörer inom olika områden som mekanik, elektronik, mjukvara, och materialvetenskap arbetar tillsammans för att ta fram innovativa idéer och planera hur produkterna ska se ut och fungera.

 2. Prototyper och Testing: Efter designfasen skapas prototyper, som är tidiga versioner av produkten. Ingenjörer och tekniker testar och utvärderar dessa prototyper för att se om de fungerar enligt plan och om de uppfyller de krav som ställts.

 3. Tillverkning: När prototyperna har godkänts går man vidare till själva tillverkningsprocessen. Detta innebär att man massproducerar produkterna enligt de specifikationer och riktlinjer som har satts upp. Här involveras olika tekniker och maskiner beroende på produkten.

 4. Kvalitetskontroll: Under tillverkningsprocessen och efteråt genomförs kvalitetskontroller för att säkerställa att varje produkt uppfyller höga standarder. Detta görs för att undvika defekter och för att säkerställa att produkterna är säkra och hållbara.

 5. Distribution och Logistik: När produkterna är färdigtillverkade distribueras de till olika platser för försäljning. Detta involverar logistikprocesser som transporter, lagerhantering och fördelning till återförsäljare eller direkt till kunder.

Ingenjörer spelar en central roll genom hela processen. De är ansvariga för att designa produkterna så att de är effektiva, hållbara och säkra att använda. De arbetar också med att lösa tekniska problem som kan uppstå under tillverkningsprocessen. Till exempel kan en maskiningenjör ansvara för att designa maskiner som används för att tillverka produkter, medan en elektronikingenjör kan arbeta med att utveckla kretskort för elektronikprodukter.

Sammanfattningsvis är den svenska tillverkningsindustrin en komplex och mångsidig sektor där ingenjörer spelar en nyckelroll genom att bidra med teknisk kunskap och innovation för att skapa högkvalitativa produkter.

Klara, Supply Chain på Emerson

Inom Supply Chain jobbar man mot våra leverantörer som vi är kunder till. I början var min primära uppgift att städa upp bland leverantörsinformation inför en systemflytt. Annars har jag fått hjälpa till att sammanställa leverantörers svar på olika enkäter vi skickat ut, jag har haft regelbunden leverantörskontakt, assisterat inom olika projekt. 

 

Det jag tycker är väldigt häftigt är att vi tekniksprångare här på Emerson verkligen har blivit tilldelade riktiga arbetsuppgifter som gör nytta. Man är en medarbetare som faktiskt har något att bidra med.

 

På Emerson säljer vi främst olika radarinstrument som kan mäta tanknivåer. Med andra ord kan man gå ner på mikrovågsnivå och lära sig mer om hur radarinstrumenten behöver vara anpassade för att uppnå våra kunders önskemål. På så vis blir det väldigt teoretiskt och tekniskt, vilket i början var sådant som jag associerade ingenjörsyrket med. Genom att jobba på Emerson har jag däremot insett att ingenjörsyrket är så mycket mer än så. På denna arbetsplats som har alla möjliga olika funktioner - allt från inköp till IT och produktutveckling - är en stor andel av de anställda ingenjörer, trots att deras arbetsuppgifter skiljer sig mycket åt. 

Fler exempel på arbetsuppgifter inom industri & produktion

Design och Utveckling:

 • Assistera med att samla och analysera information för att stödja designbeslut.
 • Hjälpa till att skapa och uppdatera CAD-ritningar för produkter och komponenter.
 • Utföra grundläggande simuleringar och tester för att utvärdera olika designalternativ.

Prototyper och Testing:

 • Hjälpa till att bygga och montera prototyper.
 • Delta i tester och dokumentera resultaten för att identifiera eventuella problem eller förbättringsområden.
 • Samla in feedback från tester och bidra till att föreslå förändringar eller justeringar.
 • Assistera med att organisera och genomföra tester för att säkerställa produkternas prestanda och hållbarhet.

Tillverkning:

 • Arbeta tillsammans med produktionspersonal för att övervaka och optimera produktionen.
 • Lära sig att använda produktionsmaskiner och verktyg för att hjälpa till med tillverkningsprocessen.
 • Bidra med att lösa mindre tekniska problem som kan uppstå under tillverkningen.

Kvalitetskontroll:

 • Delta i kvalitetskontroller och inspektioner av produkter för att upptäcka eventuella defekter eller avvikelser.
 • Hjälpa till med att dokumentera och rapportera resultat från kvalitetskontroller.
 • Lära sig att använda mätverktyg och instrument för att utföra noggranna mätningar.
 • Assistera med att analysera och utvärdera data för att identifiera mönster och förbättringsmöjligheter.

Distribution och Logistik:

 • Samarbeta med logistikteam för att förstå försörjningskedjan och distributionsprocessen.
 • Hjälpa till med att organisera och hantera lager för att säkerställa effektiv lagerhantering.
 • Kartläggning av logistikflöden för att hitta flaskhalsar och sårbarheter.
Exempel på arbetsgivare

Industri & produktion