Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad gör en ingenjör inom bioteknik?

Bioteknik integrerar kemi och mikrobiologi för att lösa medicinska, agronomiska och miljömässiga utmaningar. Som biotekniker kan jobba med läkemedelsutveckling, miljöskydd, och framtida bränslen.

Vad jobbar man med inom bioteknik?

  • Forskning och utveckling: Inom bioteknik utforskar och utvecklar du nya biologiska produkter, processer och tekniker för att lösa olika medicinska, agronomiska och miljömässiga problem.
  • Laboratoriearbete: En stor del av ditt arbete kommer att utföras i laboratoriemiljö, där du analyserar biologiska prover, utför experiment och testar nya biotekniska metoder och produkter.
  • Dataanalys: Efter att ha samlat in data från experiment och studier, analyserar du resultaten för att dra slutsatser och utveckla nya insikter inom bioteknikens område.
  • Produktionsplanering: Om du arbetar inom industriell bioteknik kan du vara involverad i att planera och övervaka produktionen av biologiska produkter såsom läkemedel, livsmedel eller biobränslen.
  • Kvalitetskontroll: Du ansvarar för att säkerställa att biotekniska produkter och processer uppfyller höga kvalitetsstandarder och följer alla relevanta regler och föreskrifter.

Vad har en biotekniker för utbildning?

För att arbeta inom bioteknik är det fördelaktigt att ha ett starkt intresse för kemi och mikrobiologi. Under utbildningen lär du dig om olika biotekniska metoder, laboratorietekniker och biologiska processer. Praktik och erfarenhet från laboratoriearbete inom bioteknik är också viktigt för att förbereda dig för en karriär inom området. Att intressera sig för ämnen som molekylärbiologi, genetik, enzymologi och mikrobiell bioteknik kan vara särskilt användbart för att få en djupare förståelse och kunskap inom bioteknikens område.

Här kan du plugga bioteknik:

På flera tekniska högskolor i Sverige kan du studera biomedicin. Exempelvis på: