Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad är Design & produktutveckling?

Vad gör en ingenjör inom Design och produktutveckling?

En ingenjör inom Design och produktutveckling arbetar med att skapa och förbättra produkter och system. Deras huvudsakliga uppgift är att ta fram användbara och innovativa lösningar som möter användarnas behov och teknikens möjligheter. Här är några av de viktiga aspekterna av deras arbete:

 • Produktutveckling: Ingenjören är involverad i hela produktutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. De tar fram underlag för användbara produkter genom att förstå användarnas behov och omsätta detta i kreativa lösningar.

 • Design: Ingenjören formger produkter och system med hänsyn till tillverkning, mekaniska aspekter, estetik och miljömässiga faktorer. De tar fram designkoncept och tar hänsyn till funktionella kriterier.

 • Hållbarhet: En viktig del av arbetet är att miljöanpassa produkter för en hållbar utveckling. Ingenjören strävar efter att skapa produkter som är hållbara och minskar påverkan på miljön.

Vilka arbetsuppgifter har en ingenjör inom Design och produktutveckling?

Arbetsuppgifterna för en ingenjör inom detta område kan inkludera:

 1. Designprocessen:

  • Delta i möten för att diskutera designkoncept och produktkrav.
  • Assistera vid skapandet av tekniska ritningar och modeller för produkter.
 2. Forskning och utvärdering:

  • Genomföra forskning och utvärdera olika material och komponenter för användning i produkter.
 3. Hållbar design:

  • Arbeta med att ta fram hållbara lösningar för framtidens produkter.
 4. Projektarbete:

  • Genomföra projektarbeten på företag, industriella exempel och studiebesök för att skaffa praktisk erfarenhet.

Vad har en ingenjör inom Design och produktutveckling för utbildning?

 1. Linköpings universitet erbjuder en civilingenjörsutbildning i Design och produktutveckling. Denna utbildning fokuserar på att utveckla framtidens produkter och tjänster. Du lär dig hela processen, från idé till färdig produkt. Under utbildningen löser du verkliga problem från företag och får möjlighet att skapa ett eget uttryck som civilingenjör inom detta område.

 2. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har en civilingenjörsutbildning inom Design och produktframtagning. Här får du verktygen du behöver för att ta fram nya produkter. Utbildningen täcker hela processen, från idé till färdig produkt, och ger dig kompetens inom design, produktutveckling, maskinteknik och mekanik.

 3. Luleå Tekniska Universitet (LTU) erbjuder också en civilingenjörsutbildning inom Design och produktutveckling. Här lär du dig att förena traditionella ingenjörskunskaper med ny teknik och morgondagens behov. Du löser praktiska problem och får en stark grund i matematik, fysik och maskinteknik.

 4. Örebro universitet erbjuder en högskoleingenjörsutbildning i Industriell design och produktutveckling. Denna utbildning ger dig en bred kompetens inom produktutveckling och inkluderar moment som designhistoria, designmetodik, hållbar design, skissteknik, färg, form, gestaltning och presentationsteknik.

Vad får en ingenjör inom Design och produktutveckling i lön?

Lönen för en ingenjör inom detta område varierar beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. För 2024 rekommenderar Sveriges Ingenjörer att en civilingenjör begär minst 40 200 kr/mån och en högskoleingenjör begär minst 38 100 kr/mån i ingångslön. Det är dock viktigt att notera att lönen kan variera ytterligare beroende på faktorer som region, bransch och individuell förhandling.