Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad gör en ingenjör inom energi och miljö?

Som ingenjör inom energi och miljö arbetar du med att utveckla och implementera hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan och främja energieffektivitet. Ditt arbete kan inkludera allt från att designa förnybara energisystem till att genomföra miljöskyddsprojekt och analysera hållbarhetsaspekter i olika projekt.

Vad jobbar man med som energi- och miljöingenjör?

  • Hållbarhetsanalys: Utvärdering av projekt för att bedöma deras hållbarhet och miljöpåverkan.
  • Ren energiproduktion: Design och implementering av system för förnybar energiproduktion.
  • Miljöskydd: Utveckling av strategier och tekniker för att minska förorening och skydda miljön.
  • Energieffektivisering: Identifiering och implementering av åtgärder för att minska energiförbrukningen.
  • Projektledning: Drivande av energi- och miljöprojekt från planering till genomförande.

Var pluggar man till energi- och miljöingenjör?

Ett starkt intresse för hållbar utveckling och miljöskydd är avgörande. Fokus ligger på ämnen som energiteknik, miljövetenskap och hållbarhetsstrategier. Praktik och projektarbete är viktigt för att utveckla färdigheter och kunskaper. Intresse för förnybar energi, klimatpolitik och avfallshantering är bra.

Utbildningen är oftast en civilingenjörsutbildnings som varar i i fem år. Det finns också kortare högskoleingenjörsutbildningar som tar cirka tre år.

Här kan du läsa energi och miljö: