Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vad innebär teknisk kemi?

Vad gör en kemitekniker?

Här måste vi först göra en viktig skillnad. Teknisk kemi är en civilingenjörsutbildning på fem år, mendan kemitekniker är en trårig högskoleingenjörsutbildning.

Båda arbetar med att utveckla, förbättra och optimera kemiska processer och teknologier. Det kan innefatta allt innefatta alltifrån framställning av kemikalier och läkemedel till vattenrening och energiproduktion. Kemitekniker använder avancerade laboratorietekniker och processkontrollsystem för att säkerställa effektiviteten, kvalitet och säkerhet i kemiska processer. 

Plugga teknisk kemi

Utbildningen teknisk kemi är oftast en civilingenjörsutbildning som varar i cirka fem år. Det finns också kortare högskoleutbildningar som varar i cirka tre år, då blir du kemitekniker.

Många tekniska högskolor runt om i Sverige erbjuder utbildningar för att bli kemitekniker. Till exempel kan du studera på: