Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Praktik inom forskning & utveckling

Ung man sitter vid ett förstoringsglas

Inom forskning och utveckling, eller R&D, jobbar du verkligen med teknik och innovation som ligger i framkant. Ditt jobb är att ta fram, testa och finslipa nya idéer innan de når ut till allmänheten.

Laboration

Provtagningar, produkttester och provning. Ta fram nya material, ta prover på pappersmassa i tillverkningsprocessen eller göra en vattenanalys och sedan sammanställa resultaten. Praktikanten har från start arbetat på den mättekniska avdelningen som en nyanställd vilket bl a innebär att hjälpa till vid olika typer av mätningar, både i labb och i fält. göra materialtester i produktionsprocessen te x att ytfasthetstesta ett material. Testa olika vätskor i produktionsprocessen, Varje dag görs ett antal tester som ska analyseras för att säkerställa kvalitén på innehållet. 

Samla och strukturera data

Arbeta med data i större forskningsprojekt. Samla in data till rapporter och behandla resultat i databaser. Exempelvis arbeta med inventering och kartläggning av tungmetallen kadmium och den klimatfarliga gasen SF6.

Analys

Analysera produktion, utveckling, marknadsföring, försäljning och användning av produkter utifrån diverse perspektiv exempelvis hållbarhet, säkerhet och eller ekonomi.

Kvalitetskontroll

Följa hur en produkt utvecklas och optimeras. Se till tidigare insamlad data för produkten, granska avvikelserapporter för denna för att kunna dra slutsatser till hur produkten kan optimeras framåt. Kartlägga olika instrument och laborativa tillbehör (pipetter, vågar). Mata in dessa data i ett exceldokument och gruppera de olika produkterna i ämnesområden (genom att läsa på om hur de är relaterade till varandra).

Innovationsprojekt

Vara med i generella fokusgrupper och exempelvis diskutera fram var arbetsgivaren behöver vara om fem år och vad det innebär i form av utveckling och förnyelse. Diskutera ”om vi idag inte skulle syssla med vår kärnverksamhet, vad skulle vi kunna göra då”?

Exempel på arbetsgivare

Praktisera inom forskning & utveckling